DOBRO JE VEDETI

 

Indeks hitrosti:

Hitrostni indeks

Maksimalna hitrost

SI

(km/h)

 

 

E

70

F

80

G

90

J

100

K

110

L

120

M

130

N

140

P

150

Q

160

R

170

S

180

T

190

U

200

H

210

V

240

(ZR)

(max. (>240))

W

270

Y

300

Oznake na pnevmatikah:

 

1

175

�irina pnevmatike (mm)

 

70

presek pnevmatike

 

R

radialna konstrukcija

 

13

premer pnevmatike

2

 

ime proizvajalca

3

TUBELESS

pnevmatika brez pla��a

4

E

 

 

13

koda dr�ave, ki da odobritev

 

025593

�tevilka odobritve

5

T

hitrostni razred

6

82

indeks nosilnosti

7

TREADWEAR 260

oznaka razreda kvalitete, ki se nana�a na UTQG standard

 

TRACTION A

 

TEMPERATURE B

8

PLIES

notranja zgradba pnevmatike

 

TREAD

 

SIDEWALL

9

MAX PRESS

maksimalen dovoljen tlak

10

MAX LOAD

maksimalna dovoljena nosilnost

11

CANADA-USA- CODES ONLY

 

12

 

oznaka pnevmatike

13

MADE IN SLOVENIA

dr�ava porekla

14

DOT H3EV 0KW2

koda, ki se nana�a na ameri�ke standarde

15

1504

datum izdelave:
15: teden izdelave
04: leto izdelave

16

SAFETY WARNING

 

17

INTERNAL NUMBER

SG157CCAAOB

18

TWI

 

 

 Indeks obremenitve pnevmatik:

indeks

te�a

indeks

te�a

indeks

te�a

LI

(kg)

LI

(kg)

LI

(kg)

60

250

97

730

134

2120

61

257

98

750

135

2180

62

265

99

775

136

2240

63

272

100

800

137

2300

64

280

101

825

138

2360

65

290

102

850

139

2430

66

300

103

875

140

2500

67

307

104

900

141

2575

68

315

105

925

142

2650

69

325

106

950

143

2725

70

335

107

975

144

2800

71

345

108

1000

145

2900

72

355

109

1030

146

3000

73

365

110

1060

147

3075

74

375

111

1090

148

3150

75

387

112

1120

149

3250

76

400

113

1150

150

3350

77

412

114

1180

151

3450

78

425

115

1215

152

3550

79

437

116

1250

153

3650

80

450

117

1285

154

3750

81

462

118

1320

155

3875

82

475

119

1360

156

4000

83

487

120

1400

157

4125

84

500

121

1450

158

1250

85

515

122

1500

159

4375

86

530

123

1550

160

4500

87

545

124

1600

161

4625

88

560

125

1650

162

4750

89

580

126

1700

163

4875

90

600

127

1750

164

5000

91

615

128

1800

165

5150

92

630

129

1850

166

5300

93

650

130

1900

167

5450

94

670

131

1950

168

5600

95

690

132

2000

169

5800

96

710

133

2060

170

6000

 

Dobro je upo�tevati:

 1. V kolikor proizvajalec vozila ne daje navodil o menjavi koles zaradi enakomerne obrabe, priporo�amo, da vsakih 5000 km zamenjate zadnje pnevmatike s prednjimi, tako da ostanejo na isti strani, oziroma, da ohranijo isto smer vrtenja.

2. Redno kontrolirajte tlak v pnevmatikah vsaj enkrat mese�no. Za 20% manj�i tlak od predpisanega zmanj�a �tevilo prevo�enih kilometrov za okoli 30% in pove�uje porabo goriva. Obraba pnevmatike pri 120 km/h je dvakrat ve�ja kot pri 70 km/h.

3. Ve�krat preglejte, �e pla��i nimajo izboklin ali zarez, predvsem pa takrat, �e ste zapeljali preko ostrih robov (luknja, kamen, plo�nik... ), ker lahko po�kodbe postanejo vidne �ele po ve�jem �tevilu kilometrov.

4. Pnevmatike naj bodo skladi��ene v zaprtih - suhih prostorih brez direktne son�ne svetlobe in ne v bli�ini grelnih teles, brez olj, naftnih derivatov in ostalih kemikalij in ne v bli�ini strojev, ki iskrijo.

5. Da bi se pla�� enakomerno in na vseh kolesih enako obrabljal, mora biti vozilo tehni�no brezhibno. Zato redno odstranjujte mehanske napake na vozilu (napa�no nastavitev koles, zrak v krmilnem mehanizmu, neenakomerno prijemanje zavor, izrabljeni ali neustrezni amortizerji, slabe vzmeti in izrabljeni le�aji in podobno).

6. Za pogosto �i��enje alu-plati�� priporo�amo blag avto�ampon. Ne uporabljajte agresivnih sredstev, ki niso namenjena za pranje vozil.

7. Priporo�amo tehnologijo in me�anico plinov visoke zmogljivosti za polnjenje pnevmatik "Top - Fill".

 

 

 

 
       MOJNET.net 2004 | Vse pravice so pridr�ane